60935 - Η Μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η Μαθήτρια
κατάφερε
να απελευθερώσει
τους αθώους
από τα κοντέινερ
που ήθελε
να τους βάλει
η βαρβαρότητα
λες και είχε
ακόμα δικαίωμα
να κατασκευάσει
γκουλάγκ.