60937 - Η Ινδία

Ν. Λυγερός

Η Ινδία
γίνεται
θύμα
της πανδημίας
και δεν βλέπουμε
ακόμα
ότι είναι σημαντικό
να βοηθήσουμε
κάθε χώρα
αφού αλλιώς
γίνεται
πηγή μετάλλαξης.