60938 - Είναι λάθος

Ν. Λυγερός

Είναι λάθος
να κοιτά
κάθε χώρα
μόνο τον εαυτό της
ενώ έχουμε
μια πανδημία
που χτυπάει
όλη την Ανθρωπότητα
χωρίς εξαίρεση.