60939 - Αλλαγή φάσης στο Τσαντ

Ν. Λυγερός

Ο θάνατος του Προέδρου
αποτελεί μια αλλαγή φάσης
για την εξουσία στο Τσαντ
έτσι ένας αυταρχικός
που είχε αντικαταστήσει
με στρατιωτικό πραξικόπημα
τον προηγούμενο
αφήνει μια χώρα
να δει διαφορετικά
το στρατηγικό της μέλλον
αλλά η κρίση
δεν έχει τελειώσει.