60940 - Το Τσαντ

Ν. Λυγερός

Το Τσαντ
είναι
σε μία κατάσταση
κρίσης
γιατί
δεν υπάρχουν
θεσμοί
να αντέξουν
πρακτικά
τα προβλήματα
του κράτους
και της τρομοκρατίας.