60942 - Είναι δώρο

Ν. Λυγερός

Είναι δώρο
να έχεις
νέο αδελφό
απλώς
πρέπει
να είσαι
ανθρώπινη
και όχι
κοινωνική
για τη συνέχεια.