60943 - Σαν τον Dante

Ν. Λυγερός

Σαν τον Dante
που έγραψε
Inferno,
Paradiso,
Purgatorio
ήθελες
να συνθέσεις
για τον Διόνυσο
τον Χριστό
και τον Θα.