60946 - Τον Τολστόι

Ν. Λυγερός

Τον Τολστόι
δεν ήθελες
ν’ ακολουθήσεις
ως παράδειγμα
επειδή
δεν κατάφερε
τη θρησκευτική
αναζήτηση.
Αλλά τελικά…
Συνέβη.