60949 - Μίλησες

Ν. Λυγερός

Μίλησες
με ανθρώπους
και είδες
ότι όταν λείψει
ο ήλιος
κάθε
ετερόφωτο
σβήνει
τόσο απλά.