60950 - Οι θεωρίες

Ν. Λυγερός

Οι θεωρίες
του Μητροπολίτη
περί ανθέων
σ’ άγγιξαν
γιατί
έλεγε
ότι μιλούν
όχι μόνο στο σώμα
αλλά και στην ψυχή.