60959 - Όλο και περισσότερο

Ν. Λυγερός

Όλο και περισσότερο
βλέπουμε ότι η Ευρώπη
ποντάρει
πάνω στην Αμερική
για να διαχειριστεί
τους κινδύνους
ασφάλειας
που προκαλεί
η επεκτατική
προσέγγιση
της Ρωσίας.