60967 - Γράψαμε μουσική

Ν. Λυγερός

Γράψαμε μουσική
που μπορεί
ν’ ακουστεί
και στον Άρη
για να μη ξεχάσει
η Ανθρωπότητα
πώς κατάφερε
ν’ αγγίξει
τον κόκκινο
πλανήτη.