60970 - Το νεαρό βασιλόπουλο

Ν. Λυγερός

Το νεαρό βασιλόπουλο
που έχει απάνω
στο κεφάλι του
τα βάρη
όλης της γης
είναι ο Χριστός
που σ’ αγγίζει
κάθε φορά
τόσο βαθιά
που γίνεται φως
η ψυχή σου.