60980 - Το άλογο Πρζεβάλσκι

Ν. Λυγερός

Το άλογο Πρζεβάλσκι
είχε σχεδόν
εξαφανιστεί
στη δεκαετία
του εξήντα
όμως οι προσπάθειες
που έγιναν
επανέφεραν
αυτή την σπανιότητα
της Ανθρωπότητας.