60982 - Ο αρμενικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αρμενικός αγώνας
για την αναγνώριση
της Γενοκτονίας
πρέπει
να δικαιωθεί
από την Αμερική
μετά
από τόσες
προσπάθειες
της τελευταίας
δεκαετίας.