60985 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι το ελικόπτερο
ανέβηκε
αυτή τη φορά
στα πέντε μέτρα
και να μετακινηθεί
αυτόνομα
στα δύο μέτρα
είναι πράξη
υλοποίησης
οράματος.