60986 - Και τα άλογα

Ν. Λυγερός

Και τα άλογα
ονειρεύονται
όταν είναι
ξαπλωμένα
γιατί τότε
έχουν παράδοξο ύπνο
ενώ όρθια
είναι μόνο
σε ετοιμότητα.