60987 - Για ν’ αγαπήσεις

Ν. Λυγερός

Για ν’ αγαπήσεις
τα άλογα
όπως και τα άλλα ζώα
είναι καλό
να μάθεις
χαρακτηριστικά τους
αλλά
και τη συμπεριφορά
για να νιώσεις
τη ζωή τους.