60988 - Για να μάθεις

Ν. Λυγερός

Για να μάθεις
ένα μουσικό
όργανο
σε βάθος
πρέπει
να διαβάζεις
γρήγορα
τις νότες
της έκτασής του
έτσι ώστε
να είσαι δίπλα του
για κάθε ανάγκη.