60989 - Κάθε επίπεδο

Ν. Λυγερός

Κάθε επίπεδο
ανάγνωσης
σου επιτρέπει
να καταλάβεις
αποτελεσματικότερα
πως λειτουργεί
η μουσική
που εκφράζει
το όργανο
έτσι ώστε
η επαφή σου
να είναι σχέση.