60990 - Αν λειτουργείς

Ν. Λυγερός

Αν λειτουργείς
μέσω
νοημοσύνης
ο κόσμος
σου φαίνεται
πιο βαθύς
γιατί βλέπεις
την ουσία
που δεν υπάρχει
στην επιφάνεια.