60991 - Οι 24 και 25 Απριλίου

Ν. Λυγερός

Οι 24 και 25 Απριλίου
του 1915
είναι συνδεδεμένες
γιατί
η εκστρατεία
της Καλλίπολης
θα μπορούσε
να είχε
σώσει
Αρμένιους
από τη Γενοκτονία.