60992 - Αν αγγίξεις

Ν. Λυγερός

Αν αγγίξεις
το πιο βαθύ
επίπεδο
κατανόησης
τότε μετά
μπορείς
να αυξήσεις
και την ταχύτητα
γιατί
ο εγκέφαλος
διαβάζει
το μέλλον.