60993 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
βλέπεις
καλύτερα
το επίπεδο
της Διδασκαλίας
σε πολλούς
τομείς
ταυτόχρονα
ενώ φαίνονται
να μην έχουν
καμία σχέση
μεταξύ τους.
Απλά η νοημοσύνη
είναι παντός καιρού.