60994 - Αν ακούς

Ν. Λυγερός

Αν ακούς
το σκάκι
και βλέπεις
τη μουσική
τότε προσέχεις
τους δικούς σου
από τις πράξεις
βαρβαρότητας
των κοινωνιών.