60995 - Πρόσεχε

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε
τα κομμάτια
και τα πιόνια
σαν να είναι
δικοί σου
άνθρωποι
και θα δεις
ότι θα βλέπεις
ουσία
εκεί που άλλοι
βλέπουν μόνο αναμέτρηση.