60996 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
κρύβεται
και μέσα
σε παίγνιο
στρατηγικής
αρκεί
να μπορείς
να βλέπεις
τα σενάρια
που πρέπει
να επιλεχθούν
για το μέλλον.