60999 - Οι πράξεις μας

Ν. Λυγερός

Οι πράξεις μας
φαίνονται
σε κάθε
επίπεδο
της στρατηγικής
γιατί προσέχουμε
κάθε πέτρα
της εκκλησίας
που χτίσαμε
στην έρημο.