61004 - Και στο Go

Ν. Λυγερός

Και στο Go
μπορείς
να βρεις
την τεχνική
του μπαμπού
αν θέλεις
να συνδέσεις
πέτρες
όπου υπάρχει
κίνδυνος
διακοπής.