61009 - Ήθελες

Ν. Λυγερός

Ήθελες
στη νέα θρησκεία
να μιλάς
έντονα
και πλαστικά,
να υπάρχουν
μαθητές
και άσκηση
σαν λειτουργία
με πάθη,
σταύρωση
και αθανασία.
Αλλά σκέφτηκες
και τον Dante.