61013 - Έγραψες μετά

Ν. Λυγερός

Έγραψες μετά
την επίσκεψη
ότι τα όπλα
του Χριστιανισμού
είναι η μελέτη,
η διάκριση
και η ταπεινοφροσύνη
αλλά ποιος
να το πιστέψει
πριν το διαβάσει
από σένα;