61020 - Η διατύπωση

Ν. Λυγερός

Η διατύπωση
της χριστιανικής
θρησκείας
με τον τρόπο
του Bergson
δεν μπορούσε
να έχει νόημα
αλλά τότε
δεν το ήξερες
ακόμα.