61023 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
ήθελες
να βάλεις
ελληνικά
στοιχεία
στον Χριστό
για να είναι
συμβατός
με το Αρχαίο
αλλά
δεν υπήρχε
ανάγκη.