61026 - Το πνευματικό

Ν. Λυγερός

Το πνευματικό
προσκύνημα
ήθελες
να ζήσει
σε βιβλίο
για να μιλήσεις
για τη ράτσα
την πίστη
των πατέρων
αλλά και πώς
εξελίχθηκε
η ψυχή.