61028 - Σημείωσες

Ν. Λυγερός

Σημείωσες
ακόμα
και το λεξιλόγιο
που άκουσες
εντός των μοναστηριών
σαν να ήταν
πολύτιμες
πέτρες
που συνέλεξες
για τη μνήμη σου.