61031 - Είναι πολύτιμο

Ν. Λυγερός

Είναι πολύτιμο
το βιβλίο
των σημειώσεων
του 1914
γιατί δείχνει ήδη
θεμέλια
που θα χαρακτηρίσουν
την προσέγγιση
που θα δώσει
στο Έργο
άλλα βέβαια
και τα μυθιστορήματα.