61036 - Οι παπαρούνες

Ν. Λυγερός

Οι παπαρούνες
της μνημοσύνης
ήρθαν να δείξουν
πόσο συνδεδεμένα
είναι τα γεγονότα
της Γενοκτονίας
των Αρμενίων
και της εκστρατείας
της Καλλίπολης
το 1915.