61046 - Η προετοιμασία για την τρίτη πτήση

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ένα κομμάτι του Wright Flyer
βρίσκεται μέσα στο ελικόπτερο Ingenuity
για να υπάρχει ιστορία
εντός του μέλλοντος.
Η πρώτη πτήση ήταν ουσιαστικά
στα τρία μέτρα.
Η δεύτερη πτήση ανέβηκε στα πέντε μέτρα
και προχώρησε δύο μέτρα.
Ενώ η τρίτη πτήση που προγραμματίζεται
θα αποτελέσει ένα άλμα
αφού θα τετραπλασιαστεί η ταχύτητά του
και θα απομακρυνθεί στα πενήντα μέτρα.
Έτσι συνολικά θα διανύσει 100 μέτρα
για μια αυτόνομη πτήση
που θα έχει διάρκεια
80 δευτερόλεπτα.
Έτσι θα αρχίσει η πορεία της ελευθερίας
στην αρειανή ατμόσφαιρα.
Έτσι γράφεται η ιστορία στον Άρη,
με τις πρώτες πτήσεις
στον κόκκινο πλανήτη.