61047 - Αρχή Αποστολής

Ν. Λυγερός

Αρχή Αποστολής
στα βάθη
του Χρόνου
αφού
η χιλιετία
περίμενε
τις παρατηρήσεις
του χιλιόχρονου
έτσι
θα μπορέσεις
ν’ ανακαλύψεις
τις λεπτομέρειες
του παρελθόντος.