61048 - Το χειρόγραφο

Ν. Λυγερός

Το χειρόγραφο
άρχιζε
με αναφορά
στον Χριστό
αφού
αυτός
κάλεσε
όσους
θα άφηναν
τον εαυτό τους
και θα σήκωναν
τον Σταυρό.