61050 - Ακολούθησαν

Ν. Λυγερός

Ακολούθησαν
μερικοί
το δρόμο
που είχε
ανοίξει
ο Καρλομάγνος
έως την Κωνσταντινούπολη
γιατί εκεί
έπρεπε να πάνε
για να βοηθήσουν.