61065 - Στις 2 Αυγούστου 1914

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Η γερμανο-οθωμανική
συμμαχία
είχε σκοπό
να επιτεθεί
στη Ρωσία.
Ωστόσο
αυτή έμεινε
μυστική
ώστε επίσημα
η Οθωμανική Αυτοκρατορία
να παραμείνει ουδέτερη
στην έναρξη
του Παγκόσμιου Πολέμου.