61066 - Η γερμανο-οθωμανική

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Η γερμανο-οθωμανική
συμμαχία
υπογράφτηκε
από τον Μεγάλο Βεζίρη
Said Halim Pacha,
τον υπουργό Πολέμου
Enver Pacha
και τον Υπουργό Εσωτερικών
Talaat Pacha.
Παρόλα αυτά επίσημα
η Τουρκία ήταν ουδέτερη.