61069 - Η σαβούρα

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Η γερμανο-οθωμανική
σαβούρα
του 1914
δεν είχε
το κουράγιο
να κηρύξει
ανοιχτά
τον πόλεμο
στην Αντάντ
και να επιτεθεί
χωρίς προειδοποίηση
στη Ρωσία.