61070 - Το όραμα

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Το χρονοστρατηγικό
όραμα
της Ιστορίας
επιτρέπει τη μελέτη
σε βάθος
ορισμένων λεπτομερειών
που αλλάζουν
εντελώς
την ερμηνεία
των γεγονότων.