61073 - Η οθωμανική αρχή

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Η οθωμανική αρχή
είναι πάντα
να χτυπάς
από πίσω
λες και ακολουθεί
μία σεξουαλική συνήθεια
στον πόλεμο
που άλλωστε
έμεινε γνωστή
στο ετυμολογικό
επίπεδο.