61074 - Ο γενοκτόνος

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

Ο γενοκτόνος
των Αρμενίων
Talaat Pacha
ήταν αυτός
που υπέγραψε
την μυστική γερμανο-οθωμανική
συμμαχία
και ήταν ο ίδιος
που υπήρξε ο στόχος
της επιχείρησης Νέμεσις.