61083 - Η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία
είναι περήφανη
για το 1915
ενώ δεν θα έκανε
απολύτως  τίποτα
χωρίς τη βάρβαρη
υποστήριξη
της Γερμανίας
για τη διάπραξη
της γενοκτονίας
των Αρμενίων.