61088 - Ο εγκληματίας

Ν. Λυγερός

Ο εγκληματίας
Talaat Pacha
είναι αυτός
που υπέγραψε
την κρυφή συμφωνία
αλλά βέβαια
και τα τηλεγραφήματα
κατά των Αρμενίων
για να οργανώσει
τη Γενοκτονία
σε κρατικό επίπεδο.