61089 - Αρχικά

Ν. Λυγερός

Αρχικά
η Κωνσταντινούπολη
ήταν απλώς
πέρασμα
για τους Συμμάχους
έτσι ώστε
να βοηθήσουν
τη Ρωσία
σε περίπτωση
επίθεσης
από τη Γερμανία.